Samorządowe Przedszkole nr 65


RYBKI i DELFINKI - Podaruj Chwilę

miesiąc temu

Spotkania edukacyjne w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego pt. Podaruj chwilę

W środę 18.10.22 r., dzieci z grupy Delfinków i Rybek, po raz trzeci wzięły udział warsztatach organizowanych przez MDK al. 29 Listopada 102, prowadzonych przez p. Annę Pardyak.

Podczas spotkań dzieci mają możliwość doświadczać trudności wynikających z dysfunkcji sensorycznej lub motorycznej. Zajęcia w formie zabaw ograniczających ich możliwości ruchowe i zmysłowe uświadamiają nie tylko trudności wynikające z tych ograniczeń lecz budzą świadomość własnej sprawności, zdrowia, posiadanych możliwości wielozmysłowego odbioru rzeczywistości. Celem spotkań jest kształtowanie u dzieci otwartej i tolerancyjnej postawy wobec osób z różną niepełnosprawnością. Zajęcia kształtują aktywność, inicjatywę dzieci wobec osób słabszych, starszych i niepełnosprawnych oraz kształtują postawę empatyczną, altruistyczną. Spotkania są też formą edukacji prozdrowotnej.

Tym razem, temat główny to: JASNO I CIEMNO

Zajęcia aktywizujące zmysł wzroku i przybliżające trudności osób z niedowidzeniem i niewidzeniem.

Dodaj komentarz