Samorządowe Przedszkole nr 65

Prawo w przedszkolu

Deklaracja dostępności

Obowiązek informacyjny RODO

Podstawa programowa

Statut Przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola