Samorządowe Przedszkole nr 65

Opłaty

 

 

Zgodnie z uchwałą nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017:

  1. Bezpłatna nauka, wychowanie i opieka sprawowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie, od 8:00 do 13:00.
  2. Rodzice dzieci w wieku do 5 lat korzystający z przedszkola w wymiarze większym niż 5 godzin, ponoszą za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę opłatę w wysokości 1zł. Rodziny objęte programem Krakowska Karta Rodzinna 3+, opłata wynosi 0,5zł.
  3. Rodzice dzieci sześcioletnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
  4. Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:
  •  za 3 posiłki - 11 zł (100%)
  •  za 2 posiłki - śniadanie i obiad  - 8,80 zł (80%)
  •  za 1 posiłek - obiad - 6,60 zł (60%)