Samorządowe Przedszkole nr 65

Zapisy

Rodzice dzieci, którzy potwierdzają wolę korzystania z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 65 są zobowiązany do złożenia stosownej Deklaracji (do pobrania KLIK lub w sekretariacie) w dniach od 18.02.2022 do 28.02.2022.

Przyjmowanie deklaracji:

  • 21 i 28 lutego w godzinach 9:00 - 15:00
  • 23 i 24 lutego w godzinach 14:00 - 17:00

Niezłożenie deklaracji w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


Rekrutacja nowych kandydatów rozpocznie się 1.03.2022 i będzie miała formę elektroniczną.

Wszelkie informacje można znaleźć w:

  • Biuletynie informacyjnym KLIK
  • Zarządzeniu nr 142/2022 w sprawie terminów rekrutacji KLIK
  • Kryteria naboru KLIK
  • Informacje o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia KLIK

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 65 informuje, że zapisy dzieci na rok szkolny 2022/2023 odbywają się od dnia: 01.03.2022 do 31.03.2022r.


Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola:

  • Poniedziałek 8:00 - 17:00
  • Środa 8:00 - 17:00
  • Piątek 10:00 - 15:00


Wniosek o przyjęcie do przedszkola można wypełnić elektronicznie korzystając z portalu edukacyjnego lub pobrać w przedszkolu.

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku wniosek należy osobiście dostarczyć do przedszkola w w/w terminach.


Dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 są na Stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa

w zakładce „REKRUTACJA”