Samorządowe Przedszkole nr 65

Wizja i misja

WIZJA

Nasze przedszkole, swoistym laboratorium przyszłego człowieka - zdrowej, twórczej, niepowtarzalnej osobowości.

 

MISJA

Pragniemy, aby nasi wychowankowie tak kiedyś powiedzieli jak Robert Fulghum:
" Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć i wyobrażać sobie lepszy świat."
 
Będziemy więc:
 • respektować prawa dziecka
 • podmiotowo traktować swoich wychowanków
 • zapewniać im poczucie bezpieczeństwa, przynależności, bezwarunkowej akceptacji, szacunku
 • indywidualizować proces nauczania i wychowania
 • pomagać w poznawaniu i rozumieniu siebie i innych
 • wspierać w kształtowaniu poczucia własnej wartości, zwiększać odporność psychiczną i wzmacniać siły duchowe
 • rozwijać empatię
 • wykorzystywać naturalną aktywność dziecka do stymulowania jego wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • wychowywać w duchu wartości: dobro, prawda, przyjaźń, życzliwosć, tolerancja, szacunek
 • pracować nad własną samoświadomością i własnym rozwojem by lepiej rozumieć i wspierać dziecko
 • konstruktywnie współpracować z rodzicami tworząc jedność celów, zadań i oddziaływań wychowawczych

 

Cel główny:

Bezpieczne, radosne, bogate i twórcze dzieciństwo.

 

Zadanie główne:  
 
Stwarzanie warunków do wielostronnego rozwoju i bogacenia osobowosci dziecka, kształtowania postawy emocjonalnie inteligentnej.
 
Nasz wychowanek:
 • rozumie swoje prawa i obowiazki
 • rozumie siebie i innych, - potrafi nazwać uczucia, wyrażać je i radzić sobie z nimi
 • ma poczucie własnej wartości  - wierzy w siebie i umie pokonywać trudnosci
 • potrafi byc empatyczny
 • potrafi współdziałać z innymi i konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 • w działaniu zdobywa wiedzę o otaczającym nas świecie, rozwija manualne umiejętności, kreuje siebie.
 • rozumie sens takich wartości jak: prawda, dobro, szacunek, tolerancja, życzliwość 

 

Do przeczytania i zadumy :
 
Pewnego dnia dorosłe zwierzęta postanowiły założyc szkołę ...
... aby młode zwierzęta przestały biegać samopas i zostały porządnie przygotowane do zwierzęcego życia.
Wymyślono więc obowiązkowe przedmioty ... niezwykle przydatne w życiu.
Tak wiec - każdy maluch obowiązkowo musiał brać lekcje z: biegania, wspinania, pływania i latania.
 
Kaczka wykazywała niezwykłe zdolności w pływaniu. Była zawsze najlepsza. Była nawet lepsza od nauczyciela pływania. Osiagała jednak bardzo słabe postepy w bieganiu i lataniu. Ponieważ była bardzo słaba w bieganiu, musiała poświecić więcej czasu na ten trening, tak że zaniedbała pływanie. Wprawdzie w efekcie poprawiła nieco umiejętności biegania, ale wyniki w pływaniu osiągały poziom coraz bardziej przeciętny. Oczywiście nikt się tym nie przejął - przecietność jest akceptowana.
 
Zając, który był najlepszy w bieganiu, nabawił się nerwowych tików w nodze. To był efekt wyczerpujących treningów pływackich.
 
Wiewiórka była najlepsza w spinaniu. Była jednak codziennie upominana i wyśmiewana przez nauczyciela latania, który wymagał od niej więcej pracy! A nawet zapisał ją na lekcje wyrównawcze.
 
Orzeł był zawsze pierwszy w osiąganiu szczytów. był jednak codziennie karany, ponieważ robił to niezgodnie z przyjętymi w programie zaleceniami...
 
Małe zwierzęta były coraz bardziej smutne i nieszczęśliwe.Nie umiały spełnić wszystkich oczekiwań swoich nauczycieli.
 
Drogi czytelniku, być może możesz sobie pozwolić na chwilę zadumy:
które z twoich talentów zostały w podobny sposób przekształcone w mizerną przecietność?
Być może zechcesz się podzielić własnymi refleksjami ...